APRIS PRO, s.r.o.

Jiráskova 2839
530 02 Pardubice

IČO: 09110305

 

Kontaktní osoby:
Ing. David Vostřák, jednatel, e-mail: vostrak@aprispro.cz, tel.: +420 734 578 766
Ing. Vladimír Nový, jednatel, e-mail: v.novy@aprispro.cz, tel.: +420 603 479 678

Registrováno pod spisovou značkou
C 45725 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové